Vergoedingen

Vergoedingen

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging CAT.
CAT staat voor Complementair Aanvullend Therapeuten. Ik ben ‘Level 3 Therapeut’ en val daarmee onder de ‘Vergoedbare CAT-therapeuten’, herkenbaar aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo. Dit betekent dat veel zorgverzekeraars (een deel van) de kosten vergoedt. De vergoeding is alleen mogelijk wanneer je aanvullend verzekerd bent voor complementaire gezondheidszorg en/of alternatieve geneeswijzen én jouw zorgverzekeraar mijn beroepsvereniging erkent.

Vergoeding vanuit het aanvullende pakket staat los van het eigen risico. Dat is alleen van toepassing op geleverde zorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

Behandelvormen

De hieronder beschreven behandelvormen kunnen tijdens sessies door elkaar worden gebruikt. Als orthomoleculair therapeut zie ik het menselijk lichaam als één geheel in plaats van een lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Dit wordt ook wel een holistische werkwijze genoemd. Een ander holistisch kenmerk voor de behandelwijze is dat geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar worden gezien, maar als verbonden aan elkaar.

De hieronder genoemde behandelvormen kunnen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. De code achter de behandelvorm is de prestatie code.

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze waarbij men streeft naar het werken met stoffen die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. Orthos is het Griekse woord voor juist, recht of gezond en ‘moleculair’ slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuivere deeltje van een stof.

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen, zoals vermeld staat op de website van het CAT. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Counseling 24506

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Wel of geen recht op vergoeding?

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding? Klik dan hier om te zien of dat zo is.